Page 7 - MUSFOD - SAYI 2
P. 7

Bu filtreler ND gnd 2,4,8 soft, medi-
      um, hard, degrade ve ND full 3,6,9
      olarak ölçülendirilmişlerdir. Fotoğ-
      rafçı konuya göre bu filtrelerden
      seçimini yapar. Ufuk çizgisi üstüne
      dağ, ağaç vb. nesneler denk geli-
      yorsa soft, keskin biçimde olan ufuk
      çizgisinde ise hard filtreleri seçmek
      daha iyi sonuç almanızı sağlayacak-
      tır. Aynı anda iki filtre de kombinede
      kullanabilirsiniz. İnfrared kızıl ötesi
      filtreler ışığın 400-700 nm spektrum
      dışında kalan 700 nm ile 1200 nm
      arasındaki dalga boylarını geçirmek
      üzere tasarlanmış özel filtrelerdir.
      En çok tercih edilen 720 nm mode-
      lidir. Bu filtre 720 nm’ye kadar olan
      tüm ışığı bloke ederek normal şart-
      larda gözümüzün göremediği konu-
      ları ve sahnelerin kaydedilmesine
      izin verir. Bu filtre faktörü oldukça
      değişiklikler gösterir ve kullanması
      aydınlatma ve ıso oranlarına bağlı-
      dır.

                                                  Şeref Matur
                                                        5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12