Page 6 - MUSFOD - SAYI 2
P. 6

FOTOĞRAF


                         FiLTRELER           Şeref Matur         Filtreler günümüzde artık fotoğraf tutkunlarının Ayrıca kumandalı bir deklanşöre ihtiyacınız da
         vazgeçemediği bir ekipman haline geldi. Çünkü olacaktır. Çünkü makinanızın deklanşör düğmesi-
         iyi bir fotoğrafı daha güzel bir hale getirmesini ne basarak çekerseniz fotoğrafınızda titreşim olu-
         keşfedenler için görsel açıdan yeni bir bakış açısı şacaktır. Bunu önlemek için bu aparatla çekmek
         oluşturdu. Fotoğrafta yarattığı etkiler karşısında gerekir. Artık tül, süt gibi şelaler, hareketli sular
         popülerliğini fotoğrafçılar arasında arttırdı. Kul- çekebilirsiniz. Nd grauted kademeli slot-in filtreler
         lanım alanlarına göre farklı olan filtre çeşitleri ise genellikle kare ve dikdörtgen formundaki filt-
         UV filtre, polarize filtre, ND grauted degrade redir. Kare olanlar 100mm X 100mm , dikdörtgen
         filtre, ND filtre en çok tercih edilen filtrelerdir. ise 100mm X 150mm boyutlarındadır. Yüzeyinin
         UV filtreler, güneşin yaydığı ultraviyole ışınların yarısı normal, yarısı seçilen koyuluk oranına göre
         etkisinden kurtulmak için kullanılırlar, diğeri ise kaplamadır. İki bölümün arasında bir geçiş bölümü
         objektiflere dış etmenlere karşı koruma sağlar. bulunur. Filtre tutucunuz lense takılı iken filtreyi
         Kaliteli UV filtre kullanmak, bilhassa slim multi  vizörden veya canlı live wiev modundan bakarak
         coated olarak bilinen çok katmanlı olanlar ter- filtrenin geçiş bölgesini ufuk çizgisinin tam ortası-
         cih edilmelidir. Polarize filtreler iki yuvarlak cam na gelecek biçimde hizalamanız gerekir. Gökyüzü,
         parçasının arasına konmuş ince polarizeden ya- daima yerden daha parlak olduğu için kaplamalı
         pılır. Polarize ışık fotoğrafta parlamaya ve yansı- üst kısım üstte konstrastı yere göre dengeleyecek
         maya neden olur. Bu filtre polarize ışığın lense ve fotoğrafta ışık patlamalarını revize ederek daha
         girmesini engeller.               doğru fotoğraf elde etmenizi sağlayacaktır.
         Polarize filtreyi vizörden veya canlı ön izleme-
         den bakarak filtrenin önünde bulunan ayar
         skalasını çevirdiğinizde, renklerin doygunluğu-
         nun arttığını, yansımaların gelip gittiğini göre-
         rek istediğiniz renk derinliğinde ayar yapmanı-
         zı sağlar. Doğal yoğunluk ND filtreler lenslerle
         inemediğimiz enstantane hızlarına inerek poz-
         lama sürelerini uzatarak konuyu bulanıklaştı-
         rarak görsel açıdan faklı fotoğraflar çekmemizi
         sağlar. Bu filtreler hem slot-in, hem de screw-in
         biçiminde üretilmiştir. Nd filtreler bir ile on stop
         arasında olurlar. En popüler olanı ise on stop
         extreme modelidir. Bu filtreyi kullanırken net-
         lemeyi, filtreyi lense takmadan önce yapmanız
         gerekir. En düşük ISO değerinde kısık bir diyaf-
         ram ayarı seçilir. Çekim süresini, otuz saniyeye
         kadar ise kadrandan, daha yüksek dakika seçile-
         cekse makinanızın bulb modundan ayarlamanız
         gerekir.
    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11