Page 12 - MUSFOD - SAYI 2
P. 12

ÇİT KUŞU
    Parklar, bahçeler ve ormanlar dahil olmak üzere çok
    geniş bir yaşama alanına sahiptirler. Köylerde veya
    kırlardaki evlerin kenarındaki çitlere zamanla sarı-
    lan böğürtlenler bu kuşlar için ideal barınak ,yuva
    ve yemlenme mekanı sağlarlar. Ülkemizde Trakya,
    Marmara, Karadeniz bölgeleriyle ,Ege ve iç Ege’de,
    Orta Anadolu’nun Kuzey’i ve Güney Batısı’nda, Ak-
    deniz sahil şeridi ve Kırıs’ta her mevsim gözlenebi-
    lirler. Çitkuşları sabit yerel kuşlardır. Yerde ve ağaç-
    ta buldukları çeşitli böcek, örümcek ve larvalar ile
    beslenirler. Kışın menüleri değişir. Kendisi gibi kuy-
    ruğu da çok hareketlidir. Genellikle açık alanlarda
    dolaşmayı sevmezler ama kışın yem bulmak için bu
    davranışlarından vazgeçerler. Hava karanlıkken bile
    dolaşabilirler. Uçuş sırasında kanatlarını çok sık çır-
    parak yere yakın ve kısa mesafelerle düz bir çizgi-
    de uçarlar. Hikayelerde çitkuşu zeka ve kurnazlığın
    temsilcisi olarak gösterilir.


    ÇULHA KUŞU                      Özellikle söğüt ağacının çiçeklerinden ve kamışlardan
    Tatlısu ve bataklık kenarlarındaki söğütlük ve çalı- topladığı materyali gagasıyla tiftikleyerek, yüne veya
    lıklarda yaşar. Ayrıca ağaçlık ve korulukların kenar- ipliğe benzeyen bir hale getirir. Gagasıyla yuvaya taşı-
    larında da görülebilirler. Yurdumuzda Ege, Marma-  nan bu malzeme, dokuma yaparcasına özenle işlenip,
    ra, Akdeniz, Orta ve Doğu Anadolu ile lokal olarak yuvanın yapımında kullanılır. Poligamik yani çok eşli
    Suriye sınırımızda; ayrıca Karadeniz’de Yeşilırmak olan bu türde yavru ve yuva bakımı nöbetleşe yapıl-
    ve Kızılırmak deltalarında olduğu gibi yerli bir tür- maktadır. Torba şeklindeki yuva testiye de benzetilebi-
    dür. Civarda bulduğu koyun yünü ve çeşitli bitkilerin lir. Yuva girişi, yuvanın alt tarafındadır. Dal ucuna bağ-
    tohum ve parçalarını kullanarak ördüğü yuvayı, çok landıktan sonra, yuvanın kaide ve en son yan kısımları
    zaman bir söğüt veya benzeri bir ağacın su üstüne dokunur. Daha sonra giriş kısmındaki boru şekilli bö-
    doğru sarkmış dalının en ucuna asar.         lüm eklenerek, yuva tamamlanır.
    10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17