Page 10 - MUSFOD - SAYI 2
P. 10

BOYUN ÇEVİREN
    Boyunçeviren, ağaçkakan ailesi içinde yer alır. Ağaç-
    kakandan çok bir ötücüye benzer. Göçmen olan tek
    ağaçkakandır. Latince adını mitolojik bir öyküden,
    Türkçe adını ise boynunu 180 derecenin üstünde
    çevirebilmesinden almaktadır. Orman açıklıkları,
    yaprak döken ormanlar ve ağaçlı açık arazilerde bu-
    lunur.Göç sırasında çok değişik alanlarda görülebilir.
    Bazen az ya da hiç ağaç olmayan alanlarda, kuru,
    yarı çöllük zayıf makiliklerde geçici olarak barınır.
    Kışlayan bireylerin geniş yapraklı çalılık ve makilik
    bitki örtüsü seçmesi normaldir. Sıkça zeminde bes-
    lenir. Başlıca avları karıncalar ve diğer böceklerdir.
    Özellikle karınca yuvalarının başında onu beslenir-
    ken görebilirsiniz. Avrupa’nın ılıman bölgeleri ve As-
    ya’da ürer ve yaşarlar.Gömendir, tropikal Afrika ve
    Güney Asya’da kışı geçirir. Açık ormanlık bölge ve
    meyve bahçelerinin bir kuşudur. Göç sırasında sık
    sık karıncaları araken kumlu alanlarda görülür. En
    erken delice doğanları andıran bölge savunma ötüş-
    lerini gerçekleştirdikleri ilkbaharda görülebilirler.
    BOZ ÇIVGIN
    Dağlık bölgelerdeki seyrek, ışık alan, karışık orman- Genellikle çalılıkların içinde dolaşan bu tür fazla ür-
    larda ve ağaçlık bölgelerde bulunurlar. Ülkemizde  kek değildir. Yavrular yumurtadan çıktığında görül-
    Orta, Doğu Akdeniz, Kuzey Batı Marmara ve Trakya    me şansları daha fazladır. Yuvanın yerini belli etme-
    bölgelerinde kuluçkaya yatarlar. Orta ve Batı Anado-  mek için yuva etrafında açık bir yere konup etrafı
    lu’da geçit kuşu olarak görülür. Göçmen bir türdür,  gözlerler. Dişi yuvayı yaparken, erkek yakın bir dalda
    kışı Sahra’nın Güney’inde geçirir.           devamlı öter. Genellikle havada avlanırlar.

    8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15