Page 9 - MUSFOD - SAYI 2
P. 9

ATMACA                        BAHRİ
    Atmaca, özellikle küçük ve orta boy kuşları (sığırcık  Uzun boyunlu Bahri özellikle üreme giysisinde siyah
    ve ardıç kuşları büyüklüğünde), ağaçlıklı alanlarda  tepesinin iki yanında kaldırabilinen kulak tüyleri ve
    yakalamak üzere uyum sağlamış bir yırtıcıdır. Bu ne- kızıl boyunluğu ile hemen dikkati çeker.Üreme döne-
    denle avlanma habitatı hemen her zaman az ya da    minde tatlı iç suları tercih eder.Kışı iç sularda ve deniz
    çok ağaçları da içerir. Bu sayede atmacaları; geniş ça- kıyısında geçiren Bahri koloniler oluşturabilir.Çoğun-
    yır ve bozkırlar, ağaçsız sulak sahalar ve çıplak kaya- lukla balık ile beslenen Bahri yaz aylarında midye,ka-
    lıklar haricinde, ibreli ve yaprak döker, açık ve kapalı  ridesvs gibi kabuklu ve kabuksuz su omurgasızları ile
    ormanlar, ağaçlı bozkırlarda, ağaçlıklı, çalılık sınırlarla  beslenir.Tesbit edilen menü içerisinde kabuklu solu-
    bölünmüş tarım arazisi ve park-bahçe gibi her türlü  canlar,kurbağa ve su yılanıdamevcuttur.Bahrilerin ti-
    ağaçlı alanda avlanırken görmek mümkündür. Atma-   pik davranışlarının yanı sıra en çok ilgi çeken yönleri
    canın avını, temelde serçeler ve ardıçlar gibi küçük  kur davranışlarıdır.
    ile orta boy ötücü kuşlar oluşturur. Ancak atmaca
    kendi ağırlığında kuşları da yakalayabilir ve çok uzak
    olmamak koşulu ile taşıyabilir. Tahtalı gibi, kendin-
    den ağır avları yakalayabilir ama genellikle fazla taşı-
    yamaz. Atmaca Avrupa, Asya ve Afrika’nın ormanlık
    bölgelerinde yaşar. Ağustos ayından başlamak üzere,
    Ekim, Kasım, hatta Aralık ayının sonuna kadar Ku-
    zey’den Güney’e ve kışı Güney’de geçirdikten sonra
    da Nisan, Haziran aylarında da Güney’den Kuzey’e
    göç etmektedir. Doğu Karadeniz’deki bir atmaca sev-
    dalısı, yaklaşık 17 sene boyunca aynı kuşuna bakma
    şansına erişmiş durumda olduğunu belgeli bir şekil-
    de beyan etmiştir.
                                                        7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14