Page 18 - MUSFOD - SAYI 2
P. 18

Bu özelliği kısaca şöyle anlatmak istiyorum. Amatör  Ben makinede düzenlemektense bilgisayar başın-
    fotoğrafçılar, makinesine ve menülere hakim de-  da photoshop ile düzenleme taraftarı olsam da bu
    neyimli kullanıcılarla beraber çekim yaptıklarında,  özelliğin kullanılmasına karşı da değilim. Herkesin
    onların çektikleri fotoğrafların daha keskin, daha  çekim sonrası yüzlerce fotoğrafı editleyecek kadar
    konrtaslı ve renklerinin de daha doğru ve doygun    bol vakti olmayabilir. Hatta bir editleme yazılımına
    olduğunu görüp morallerini bozarlar. Kendi çek-  sahip de olmayabilir. Acilen çekip, ham haliyle tes-
    tikleri hep daha soluk, mat, flu ve tuhaf renktedir.  lim etmeniz gereken durumlar da olabilir. Yani bu
    Bunun iki sebebi vardır. Birincisi; Evet onlar sizden  özelliği kullanmak bazen gerekli, bazen de zevkinize
    daha iyi çekerler, enstantane, diyafram, iso ve beyaz  kalmış bir şeydir.
    ayarlarını doğru kullandıkları için sonuçlar böyledir.  Bence hiç denemediyseniz makinenizin menüsüne
    İkincisi ise yukarıda bahsettiğim Fotoğraf Stili (Pic- girip bu kısmı biraz kurcalayın derim. Çok abartı-
    ture Style) ayarlarını kendi zevklerine göre önceden  lı oynamalardan kaçının. Keskinliği, kontrası, renk
    ayarladıkları içindir. Yani parlaklık, kontras, renk  doygunluğunu hafif arttırarak gözünüze daha hoş
    doygunluğu, keskinlik gibi ayarlarla oynayarak daha  gelen fotoğraflar çekmeye başlayabilirsiniz. Unut-
    göze hoş gelen bir hale getirirler. Bu işlem, maki-  mayın en iyi öğrenme şekli, kurcalayıp, deneyerek
    neye çekim sırasında photoshop yaptırmak gibi bir   öğrenmektir.
    şeydir aslında. Photoshop kullanmayı bilmeyenler
    için de güzel bir özelliktir. Sizin makinenizde bu ayar
    nötür olarak durmaktadır. Siz ince ayarlama yapana
    kadar da öyle kalacaktır. Bu menüde önceden ta-
    nımlı hazır renk modları olduğu gibi, kendinizin tek
    tek belirleyebileceği kişiye özel (custom) ayarlar da
    mevcuttur.
    16
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23