Page 17 - MUSFOD - SAYI 2
P. 17

Bilgisayarda attığınız format , fotoğraf makinenizin
    formatına hiç benzemez. Dolayısıyla makineniz, bil-
    gisayarda formatladığınız kartı tanımayabilir. Ya da
    tekrar format atmanızı isteyebilir. Bu durumda ekra-
    nında size bir hata mesajı yazar. Ya kart okunamıyor
    ya da kart yok der ya da kartı formatlamanız gere-
    kiyor der. Çünkü fotoğraf makineleri kartı kendi sis-
    temlerine uygun şekilde formatlar. Format sırasında
    sadece kartın içindeki verileri silmekle kalmaz, bazı
    sistem dosyaları da oluştururlar.


                                Bu sistem dosyaları olmazsa düzgün ve sağlıklı ça-
                                lışamayabilirler. Çalışsalar bile bu oldukça risklidir.
                                Aniden çektiğiniz tüm fotoğrafları kaybedebilirsiniz.
                                Bu yüzden kartınızı daima fotoğraf makineniz ile
                                formatlayıp temizlemenizi öneririm. Bugün olmaz,
                                yarın olmaz ama bir gün çok önemli ve emek har-
                                cadığınız güzelim fotoğraflarınızı bir anda kaybede-
                                bilirsiniz. Kartlarınızı sık sık bilgisayarınıza aktarıp
                                rahatlatın. Yıllarca aynı fotoğraflarla çekime devam
                                eden kursiyerlerim oldu. 2 sene önceki kursta çek-
                                tiği fotoğrafları bile bir yere aktarmayıp hala kart-
                                larında tutanlar olabiliyor. Bu hiç sağlıklı bir durum
                                değil. Kartınızı her çekim sonunda bir yere aktarıp,
                                makinenizle formatlayın. Her yeni çekimde format-
                                lanmış, boş ve temiz bir kartla yapın. Zorunlu bir şey
                                değilse de, ben tavsiye ediyorum. Emin olun bir gün
                                faydasına şahit olacaksınız.

                                FOTOĞRAF STİLİ (PICTURE STYLE)
                                DSLR makinenizi yeni aldınız ama menülerin içinde
                                kaybolup gittiniz. Bir çoğunun ne işe yaradığını bil-
                                miyorsunuz. Menüdeki onlarca detaylı ayar ne işe
                                yarıyor? Bunları öğrendiğinizde aslında hiç de kar-
                                maşık olmadığını göreceksiniz. Ama öğrenmek za-
                                man alacak. Sabırlı ve meraklıysanız, kullanma kıla-
                                vuzu ve makinenizle baş başa uzun saatle geçirerek
                                bu fonksiyonları bir bir öğrenebilirsiniz. Ben şimdi
                                menüde bulunan özelliklerden sadece birinden
                                bahsedeceğim: Fotoğraf Stili (Picture Style)                                                       15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22