Page 13 - MUSFOD - SAYI 2
P. 13

İSHAK KUŞU
    Ağaçlarda yaşayan, gece açık alanlarda avlanan bir parklar, bahçeler, ağaçlıklı bulvar ve sokaklar gibi yer-
    tür olduğundan, tünerken rahatça gizlenebileceği lerde bu türe rahatlıkla rastlayabileceğimiz alanlar
    kovuklu ağaçlık alanlarda, iri böcek sınıfı avın bol ol- olmuşlardır. Günlük beslenirler, genellikle geceleri
    duğu geniş alanları tercih ederken; çok sık ağaçlık or- avlanır ancak yavrularını  beslerken gündüzleri de
    manları ve aşırı geniş alanları tercih etmezler. Ancak av peşinde olabilirler. Tünediği yerden avının üzeri-
    bu gibi doğal yaşam alanların yerine gittikçe büyü-  ne uçar ve avı pençeleriyle yakalar. Yarasalar, fareler,
    yen turunçgil, badem, zeytin, bağlık alanlar, tarımsal böcekler, küçkük kuşlar, sürüngenler, amphibialar ve
    alanların yarattığı çalılık alanlar,         küçük memelilerle de beslenebilirler.
                                                       11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18